Άνω Τούμπα
1200 ευρώ
Ωραιόκαστρο
1499000 ευρώ
Κάτω Μητρούσι
15.000 ευρώ