Άνω Τούμπα
1200 ευρώ
Κάτω Μητρούσι
15.000 ευρώ
Ωραιόκαστρο
230.000 ευρώ
Θεσσαλονίκη
3.500.000 ευρώ