1 βρέθηκαν στην πόλη Καλαμαριά
Καλαμαριά
89.000 ευρώ