3 βρέθηκαν στην πόλη Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
3.500.000 ευρώ
Θεσσαλονίκη
5.000.000 ευρώ