Θεσσαλονίκη
2.200.000 €
ΚΕΝΤΡΟ
20000 €
ΚΕΝΤΡΟ
2000000 €
Ωραιόκαστρο
230.000 €
Πανοραμα
250000 €