Σταυρός
35000 €
Επανομή
360000 €
Φίλυρο
400.000 €
Σταυρός
40000 €
Θεσσαλονίκη
450000 €