Επταπύργιο
75.000 €
Θεσσαλονίκη
88000 €
Καλαμαριά
89.000 €
Σταυρός
90.000 €